2018-08-06 Forsidebilde MMrrG_0758

Snøryddingsutstyr for profesjonelt bruk

Veiutstyr

Snøforhold og klima varierer sterkt over hele verden, noe som skaper behov for snøryddeutstyr med forskjellig design og funksjon.

Siden verdens første snøplog montert på bil, ble utviklet og produsert ved Øveraasen i 1923, har det vært en enorm utvikling på dette området. Med våre spissploger, diagonalploger og elementploger holder vi fjelloverganger, veier, bygater og parkeringsplasser åpne gjennom de tøffe vintermånedene. 

Øveraasen snøfresere for vei er laget for å håndtere alle typer snø, som våt, hardpakket snø eller is. I kombinasjon med hjullastere er freserene ekstremt effektive til normal snørydding, åpning av veier, utvidelse av veier så vel som opplasting av snø på lastebiler.

Øveraasen seneste utvikling er konseptet "Sort uten Salt". Ideen bak dette konseptet er å rydde veibanen i fire trinn, i en og samme operasjon samtidig som saltforbruket skal gå betydelig ned. Resultatet blir betydelig bedre veiforhold, økt sikkerhet, bedre økonomi og betydelige miljøgevinster.