Sort uten Salt

Fra 2014 intensiverer Øveraasen sin satsing på snøryddingsutstyr for vei.

Dette gjøres blant annet gjennom lansering av flere nye produkter, forsterket salgsorganisasjon og modernisering av det eksisterende produktsortimentet.

Bedriftens siste satsing Sort uten Salt er ett konsept som skal være med å skape tryggere veier uten bruk av de samme mengder salt som tidligere.  

Konsept består av en elementplog med slapseskjær og en etterhengt kraftig roterende børste. Plogen har blitt gitt navnet Odin og børsten Balder – like sterke som de gamle guder i norrøn mytologi!

Odin og Balder

Med dette konseptet ryddes veibanen i fire trinn:

  1. Hovedskjæret (Odin) tar unna den største mengden av snø
  2. Rester og slaps fjernes med slapseelementene, som er en integrert del av hovedskjæret
  3. En kraftig, roterende børste (Balder) føyer seg effektivt etter sporslitasjen / veibanens profil og fjerner de siste rester.
  4. Om nødvendig, sprayes veibanen med en liten mengde saltløsning. Takket være den grundige mekaniske fjerningen av snø og slaps beskrevet i trinn 1- 3, kan mengden av salt kan reduseres betydelig i forhold til hva man er vant til tidligere.

Resultatet er vesentlige forbedret friksjon og kjøreforhold, i tillegg oppnår man en stor miljøgevinst ved reduksjon av saltmengden.

Balder kan om ønskelig utrustes med saltløsningsspreder, med opp til 3 filers arbeidsbredde uten sprederarmer. Bredde og mengde justeres automatisk og kan GPS-styres for enkel bruk, rapportering og dokumentering. Væskeløsningstanken plasseres på lasteplanet på selve brøytebilen.

Les mer om Sort uten Salt under Veiutstyr

Serviceline + 47 90 65 12 00 Kontakt oss