110 år med innovasjon og nytenkning!

Øveraasen AS kan i 2018 feire at det er 110 år siden bedriften ble startet opp i beskjedne omgivelser på Wangsstomta, nærmest midt i Gjøvik sentrum.

I lokalavisen «Gjøviks Blad» kunne man den 28. Januar 1908 lese følgende:

«Fabrikation av Motorer vil i den nærmeste fremtid begynde her i Gjøvik, idet D'Hrr Hans og Even Øveraasen, Vardal, der i 6 til 7 Aar har været over i Amerika, skal gjøre Forsøg paa om denne industrielle Bedrift kan lønne sig at holdes gaaende. Patent paa Motorfabrikation har de sandsynligvis skaffet sig derover, og de har nu leiet en del av Kommunens Eiendom, Wangssagen, for at have bekvem Plads for sin Virksomhet»

Den formelle oppstartsdato ser ut til å ha vært den 14. april 1908 i det man kunne finne følgende annonse i lokalavisen:

«Fra den 14de April er vort Værsteds sat i gang for Fabrikation af Motorer. Ordre modtages paa Baadmotorer 2 og 3 ½ Hk passende for Robaade og smaa Lystbaade, samt stationære Motorer paa 4 og 8 Hk. Reparationer udføres hurtig, godt og billig. Brødrene Øveraasen Motorfabrik, Gjøvik»

Historisk første fabrikklokaler

De første fabriklokalene på Wangstomta

Motorproduksjonen satte stor fart i virksomheten og produktene ble kjent langt utenfor landets grenser. Spesielt viktig var også produksjon av den patenterte Simplex forgasseren som ble solgt til mange motorprodusenter. Bedriften vokste raskt og hadde allerede rundt 1915 ca. 50 ansatte.

Trygg motor

I 1923 tok Even Øveraasen frem et produkt som skulle vise seg å danne grunnlaget for den senere utvikling av bedriften. Bedriften utviklet den gang verdens første snøplog for montering på bil for postmannen som ikke kom frem gjennom snøen på isen mellom Gjøvik og Lillehammer. Et nytt ben var skapt for virksomheten som raskt vokste videre innenfor denne sektoren, og da motorproduksjonen etter hvert opphørte midt på 50-tallet var for lengst bedriften etablert som Skandinavias ledende produsent av snøploger.

Historisk første bilplogen

Den første snøplogen

Bedriften oppnådde både nasjonalt og internasjonalt stor anerkjennelse for sine produkter, og ble tildelt ulike priser, medaljer og utmerkelser. Plogene ble eksportert til fjerntliggende land som Persia i øst og Canada i vest.

De to brødrene Hans og Even skilte lag allerede i 1918, da Hans startet opp egen virksomhet med salg av biler og motorsykler i Gjøvik sentrum. Even Øveraasen ledet bedriften frem til 1946 da hans sønn John tok over ansvaret etter avsluttet ingeniørutdannelse i Oslo. 3 år senere kom også John's bror Per inn i virksomheten og overtok den kontormessige ledelsen.

1946 til 1979:

I perioden etter krigen fortsatte utviklingen av ulike typer av snøryddingsutstyr. Ved siden av ploger ble snøfresere et viktig produkt for virksomheten. De første forsøk var gjort allerede før krigen, men under krigsårene stoppet denne utviklingen nærmest helt opp.

Bedriften søkte imidlertid andre ben og stå på og utviklet avansert sagbruksutstyr, spesialmaskiner for aluminiumsindustrien, tungtransportvogner osv. Det var imidlertid produksjonen av ploger og fresere som stod for den største delen av omsetningen. Enkelte år ble det produsert mer enn 600 ploger, og snøfresere som PW 800, PW 1100, PEX 1200 så sitt lys.

Det nære samarbeidet med Statens Vegvesen var i denne perioden svært viktig for Øveraasen. Statens Vegvesen bestemte at flere høyfjellsoverganger som Haukeli og Saltfjellet skulle holdes åpne vinterstid, og det ble det inngått avtaler om å utvikle store selvgående snøfresere som verden frem til da ikke hadde sett maken til. Resultatet av dette prosjektet ble kjempefreseren PW 1400 Super. Det går den dag i dag historier om hvordan disse maskinene ble beundret og beglodd på transporten fra Gjøvik og opp til Haukeli.

Historisk PW 800   Historisk PEX1200BH

PW 800 og PEX 1200

Historisk Viking Super

Viking PW 1400 Super 

I 1963 flyttet bedriften fra Strandgata i Gjøvik og inn i nye tidsmessige lokaler på Kirkeby.

Den gang som nå varierte imidlertid vintrene fra år til år. Noe kalde og snørike, - andre milde og med alt for lite snø. John Øveraasen ønsket å gjøre seg mindre avhengig av snø og gikk i gang med å utvikle en rammestyrt dumper. Også denne gang i nært samarbeide med Statens Vegvesen. Dumperen Viking D 15 ble lansert og skulle snart bli en alvorlig «trussel» for både lastebiler og andre dumpere. Den ble imidlertid vanskelig for David og hevde seg mot Goliat (les Volvo) og bedriften valgte til slutt å selge rettighetene til dumperen til Hatlebakk i Molde. Produktet lever den dag i dag. Nå som Doozan, tidligere Moxy.

Historisk Dumper Viking D15

Dumper Viking D 15

På midten av 60-tallet utviklet Øveraasen en helt nye typer snøfresere som kunne monteres foran på vanlige hjullastere. Freseraggregat, transmisjon, dieselmotor, dieseltank, el.system, - alt bygget sammen til en kompakt enhet. Unit-freseren var født. Siden den gang har det blitt produsert over 1500 slike fresere for bruk både på flyplass og til rydding av veier. Bare av PW 1350 ble det produsert nærmere 350 enheter.

Historisk PW 1350

PW 1350

En helt unik bekreftelse på bedriftens snøryddings-ekspertise fikk bedriften på den kjente PIARC konferansen i Valloire i Frankrike i 1971 der bedriftens produkter oppnådde første, andre, tredje og femteplass i en kapasitetskonkurranse mot alle andre produsenter i verden. Norsk snøryddningsutstyr var best i verden!

Historisk fra Valloire 1971

Valloire 1971

John Øveraasen døde dessverre så alt for tidlig i august 1979 bare 57 år gammel. Han sønn Even hadde startet i bedriften et år tidligere, men fikk støtte av sin bror Thor Arve fra desember samme år. Thor Arve hadde nettopp avsluttet sitt Maschinenbau-studium i Sveits. Sammen skulle de føre arven videre.

1980 og frem til i dag:

Det ble etter hvert klart at bedriften skulle velge en strategi som tilsa at den skulle satse utelukkende på snøryddingsutstyr, og da til veg, jernbane og flyplass. En videre ekspansjon måtte komme basert på en sterk posisjon i hjemlandet sammen med en betydelig satsning på eksport. Flyplassområdet pekte seg ut som et svært interessant marked med et betydelig potensiale fremover. Det ble stilt strenge krav til sikkerhet, regularitet, kapasitet og pålitelighet. Disse utfordringene tok Øveraasen på alvor og la ned store ressurser i å utviklingen av nye maskintyper. Et spesielt viktig produkt var sope- og blåsemaskin til rydding av start og landingsbaner, taxebaner og flyoppstillingsplasser. Bedriften produserte en periode slike maskiner på lisens, men introduserte i 1978 sin egen maskin.

Historisk SB80

SB 80

På eiersiden ble Even Øveraasen løst ut fra virksomheten i 1985. Per Øveraasen, som allerede var ute fra eiersiden på 70-tallet døde samme år. Thor Øveraasen satt således på 100 % av selskapet og hadde samtidig ansvaret som bedriftens øverste leder. Senere er aksjene blitt fordelt slik at Thor sitter på drøyt 50 % og resten fordelt mellom hans barn.

Det skulle bli en lang periode preget av stor aktivitet i bedriften. Flyplassproduktene fikk stadig større og større oppmerksomhet og sakte men sikkert lyktes man i å få fotfeste i mange nye markeder, hvor det skulle vise seg at Tyskland skulle bli det viktigste enkeltmarkedet. Dette til tross for at bedriftens argeste konkurrenter nettopp var tyske firmaer. Nye sope- og blåsemaskiner som SB 80 og SB 90 ble introdusert og ble produsert i et stort antall frem til bedriften i 1997 lanserte en helt ny generasjon.

Kravene til reduserte stengetider for å rydde snø på flyplasser ble stadig strengere og bedriften tok et kvantesprang ved introduksjonen av RS 400 maskinen på slutten av 90-tallet. De nye maskinene gjorde det mulig å rydde et rullebanesystem med avkjøringer og taxebaner på under 10 minutter. Dette var som en revolusjon og ga bedriften et betydelig løft ettersom leveransekontrakter ble tegnet med flyplasser over hele Europa. Øveraasen var med dette plassert som en ledende produsent av slike maskiner i verden.

Historisk RS 400 fra 2001

RS 400 med bil og Plog MK I

Den sterke satsningen på flyplassutstyr gikk til en viss grad utover vegsiden, men fresere for bruk på veg spiller imidlertid en viktig rolle og Øveraasen er fullstendig dominerende på dette området i Skandinavia.

På midten av 80-tallet utviklet bedriften en helt ny og unik type snøfresere, - Twin Spin. Systemet viste seg å ha en langt bedre virkningsgrad og effekt enn hva som var kjent tidligere.
Denne typen snøfresere utgjør idag stammen av snøfresere som holder noen av verdens mest ekstreme høyfjellsstrekninger åpne på vinterstid.

 Historisk bilde UPV 425

UPV 425

De nye og svært effektive sope- og blåsemaskinene gjorde det også interessant å utvikle nye store selvgående snøfresere med ekstremt høy kapasitet. Kapasiteter på 10.000 tonn per time og kastelengder på 50 til 60 meter var hva som gjaldt. TV 1260 så sitt lys i 1996 og representerte noe helt nytt på markedet. Også her kunne Øveraasen innta posisjonen som det desidert ledende firma i verden.

Historisk TV 1260 fra Gardermoen 2007

TV 1260

Da den nye hovedflyplassen på Gardermoen ble åpnet i 1998 åpnet det seg muligheter for å oppnå nye og store kontrakter både på fresere og sope- og blåsemaskiner. Det nære og fruktbare samarbeidet med OSL/Avinor har vært av avgjørende betydning for å oppnå den ledende stilling Øveraasen i dag har som leverandør av snøryddningsmaskiner til flyplasser over hele verden.

Som et bevis på sin ledende rolle oppnådde bedriften i 2005 en stor kontrakt på leveranser av RS 400 til New York hvor alle de tre største flyplassene der fikk nytt utstyr fra Øveraasen. Leveransene skjedde gjennom 2006/2007. 100 år etter at de to brødrene forlot USA var Øveraasen tilbake med full styrke.

På Inter Airport utstillingen i 2013 gjorde Øveraasen seg nok en gang sterkt bemerket. Bedriften hadde bak lukkete dører og nedtrukne gardiner utviklet en helt ny generasjon maskiner, - nemlig «Performance Line». Da maskinene ble presentert for offentligheten på utstillingen i München lyktes det Øveraasen nok en gang å ta et kvantesprang i ledelsen foran sine konkurrenter. I designprosessen hadde våre egne ingeniører jobbet nært sammen med Eker Design. Den nye produktserien ble hedret med Æresprisen for God Design i 2014.

 Historisk fra Inter Airport 2013

Inter Airport i Munchen 2013

I dag utgjør Performance Line produktene 80 % av bedriftens nysalg. UTV 430, UTV 600, TV 1000, TV 1000+, RS 200, RS 400, RSC 250 og RSC 400 er alle produkter som har fått det nye og futuristiske designet og som har blitt fantastisk mottatt i markedet.

TV 1000 Performance Line  RS 400 Performance Line 470x328

TV 1000                                              RS 400

RSC 250 Performance Line  

RSC 250                                              UTV 430

For et år siden inngikk Øveraasen en ny stor kontrakt med Port Authorities of New York og New Jersey. 66 maskiner av typen RS 400 blir nå levert gjennom 2017 og 2018. Så vidt oss bekjent den største kontrakten som noen gang er gjort på snøryddningsutstyr i hele verden.

Like før jul inngikk bedriften en kontrakt på 40 store maskiner som skal leveres til IGA flyplassen i Istanbul. Dette skal bli verdens største flyplass når den åpner høsten 2018.

Vi tør hevde at vi har lyktes i vårt fokus på «Norwegian Snow How» og på oss selv som «The Snow Professionals…..»

 Historisk jubeleumslogo Viking

Oppsummering og fremtid:

Aktiviteten har vokst betydelig og virksomheten sysselsetter i dag 100 medarbeidere på Gjøvik og 30 personer i Grafenhausen i Tyskland. I Tyskland bygger vi om trekkvogner og kompaktchassiser før de kommer til Norge for sluttmontering. Omsetningen nærmer seg en halv milliard kroner hvorav ca. 75 % går til eksport.

Fjerde generasjon er nå inne i bedriften med ansvar for viktige avdelinger og områder. Mille som styreleder og Thor Christian som kvalitetssjef.

En slik eventyrlig og spennende utvikling har kun vært mulig gjennom kontinuerlig omstilling, dyktige medarbeidere, utrolig pågangsmot og stor innovasjonsevne der kundenes behov alltid har vært satt i fokus. Denne utviklingen fortsetter og bedriften har allerede lansert et meget avansert nett-basert flåtestyringssystem «Fleet Cloud» som gjør det mulig å stå i direkte kontakt med maskinene samme hvor i verden de måtte befinne seg. Per dato har rundt 300 maskiner blitt utrustet med dette styringssystemet og tilbakemeldingene fra våre kunder er veldig positive.

Et annet og særdeles spennende prosjekt som skal vises for våre kunder nå i mars 2018 er autonome kjøretøy for rydding av flyplasser. Øveraasen har sammen med en samarbeidspartner etablert selskapet Yeti som står for utviklingen av slike autonome maskiner. Øveraasen eier 50 % i dette selskapet og interessen er enorm fra hele verden. Lykkes vi med dette, hvilket vi vet at vi skal, tar vi et gigantisk skritt inn i fremtiden.

Ved siden av flyplass vil bedriften igjen satse tid og ressurser på veg og jernbane fremover. Miljø og grønn bærekraftig utvikling vil stå i fokus og andre transportformer vil tvinge seg frem. Denne utviklingen ønsker Øveraasen å være en del av. Prosjektet med feiing av veier med fokus på trafikksikkerhet og miljø er godt i gang og resultatene langt bedre enn forventet, hvilket lover godt for en forsterket satsning på dette området.

Avslutningsvis vil vi få rette en stor takk til våre kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere som har bidratt til at bedriften står der den står i dag. Trygt forankret, men med fokus på morgendagens utfordringer!

Strategien er klar: «Øveraasen skal ytterligere befeste sin posisjon som verdens ledende produsent av snøryddingsutstyr og tilhørende systemer til profesjonelle kunder innenfor veg, jernbane og flyplass»

Thor A. Øveraasen

                           

Serviceline + 47 90 65 12 00 Kontakt oss